ทต.วังใหม่ : ประกาศ จ.ชพ.ให้เกษตรกรตัดปาล์มสุกอย่างมีคุณภาพ

Posted: 24 มีนาคม 2012 in ข่าวประชาสัมพันธ์
ป้ายกำกับ:, ,

(สำเนา)

ประกาศจังหวัดชุมพร
เรื่อง ให้เกษตรกรตัดปาล์มสุกอย่างมีคุณภาพ

—————————————

ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และในปีที่ผ่านมาปรากฏว่า โรงงานสกัดปาล์มน้ำมันหยุดเดินเครื่องปิดโรงงานหลายวัน ในขณะเดียวกันเกษตรกรชาวสวนปาล์มต่างพากันหยุดเก็บเกี่ยวผลผลิตเช่นกัน และเมื่อช่วงวันหยุดผ่านพ้นไปเกษตรกรต่างเร่งเก็บเกี่ยวผลปาล์มทำให้มีผลผลิตที่รอจำหน่ายอยู่ในช่วงดังกล่าวออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมาก เกิดการกระจุกตัวติดคิว จนโรงงานสกัดไม่สามารถผลิตได้ทันกับปริมาณผลปาล์มที่เข้าสู่โรงงาน ส่งผลให้ราคาตกต่ำและคุณภาพผลผลิตเสียหาย
ดังนั้นเพื่อให้เกิดผลดีต่อการค้าปาล์มทั้งระบบและราคามีเสถียรภาพ จังหวัดชุมพรจึงขอความร่วมมือเกษตรกรชาวสวนปาล์ม อย่าเร่งตัดปาล์มที่ยังไม่สุขเต็มที่ และให้ตัดเฉพาะปาล์มที่สุกอย่างมีคุณภาพออกจำหน่ายเท่านั้น นอกจากนี้ ก่อนตัดปาล์มออกจำหน่ายควรสอบถามลานเท ผู้รวบรวมหรือโรงงานสกัดที่เป็นคู่ค้าก่อน เกี่ยวกับปริมาณที่จะรองรับผลปาล์มออกจำหน่ายและมีแหล่งรับซื้อแน่นอน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการกระจุกตัวของปริมาณผลปาล์มที่เข้าสู่โรงงาน จนอาจทำให้ราคาตกต่ำอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อเกษตรกร
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

(ลงชื่อ)       ชาติชาย       อุทัยพันธ์
(นายชาติชาย อุทัยพันธ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s