วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน

http://www.wangmaicity.go.th

Advertisements

รูปภาพ  —  Posted: 10 มิถุนายน 2012 in ข่าวที่น่าสนใจ
ป้ายกำกับ:

ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ กรมหลวงชุมพรฯ

19052012020  19052012019

เทศบาลตำบลวังใหม่ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์กรมหลวงเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 ณ อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ลิงก์  —  Posted: 24 พฤษภาคม 2012 in ข่าวที่น่าสนใจ
ป้ายกำกับ:, , ,

เทศบาลตำบลวังใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดคลิก

http://www.wangmaicity.go.th/2008-11-24-03-13-39/2008-11-24-03-17-50/337-10052012-.html

ทต.วังใหม่ : รับโอน/ย้าย นิติกร

ทต.วังใหม่ : รับโอน/ย้าย นิติกร

รูปภาพ  —  Posted: 25 เมษายน 2012 in ข่าวที่น่าสนใจ
ป้ายกำกับ:

วันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคล

รูปภาพ  —  Posted: 20 เมษายน 2012 in ข่าวที่น่าสนใจ
ป้ายกำกับ:

กำหนดวัน เวลา และสถานที่การประมูลรถเกรดเดอร์ทางอิเล็กทรอนิกส์

(สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ และเงื่อนไขการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่ และเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๑/๒๕๕๕

………………………………………..

ตามที่ เทศบาลตำบลวังใหม่ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลซื้อ รถเกรดเดอร์ (รถเกลี่ยดิน) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศเทศบาลตำบลวังใหม่ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ E๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ และได้คัดเลือกผู้ค้าที่ผ่านคุณสมบัติหรือผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคในงานซื้อดังกล่าวไปแล้วนั้น

คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. กำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูลในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวังใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๒. วิธีการประมูล ใช้แบบปิดราคา

๓. วงเงินในการจัดหา โครงการจัดซื้อ รถเกรดเดอร์ (รถเกลี่ยดิน) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๕ แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ น้ำหนักรถไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ คัน  ราคาสูงสุดจะต้องเริ่มต้นที่ ๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ระยะเวลาการประมูล โครงการละ ๓๐ นาที ช่วงเวลาการประมูล ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.

๕. ช่วงราคาประมูลขั้นต่ำ – บาท

๖. ช่วงเวลาสุดท้ายก่อนปิดประมูล – นาที

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(ลงชื่อ) อานนท์ กิตยากาญจน์กุล

(นายอานนท์  กิตยากาญจน์กุล)

ประธานกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ลิงก์  —  Posted: 18 เมษายน 2012 in การจัดซื้อจัดจ้าง
ป้ายกำกับ:

เทศบาลตำบลวังใหม่ : วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ'55

เทศบาลตำบลวังใหม่ ได้จัดกิจกรรมสงกรานต์วังใหม่ 2555
14 เมษายน 2555 ณ วัดท่าไม้ลาย โดยในงานได้มีการร่วมทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัว และการแข่งขันกีฬา การประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุ การประกวดคุณยายซู่ซ่า คุณย่าเซ็กซี่ และอื่น ๆ อีกมากมาย

รูปภาพ  —  Posted: 17 เมษายน 2012 in ข่าวที่น่าสนใจ
ป้ายกำกับ:, ,